Загальні питання енергозбереження

Енергодефіцит України, що робити і хто винен?

Що робити і хто винен у дефіциті енергетичних потужностей України.
Ці одвічні питання сьогодні як ніколи актуальні, особливо в контексті залежності української енергетики від поставок як російського газу, так і російського ядерного палива. Ситуацію посилило і те, що потрібно імпортувати з Росії вугілля та електроенергію.

09 січня 20152238 переглядів | 0 коментарів

Удосконалення нормативної бази у галузі енергозбереження та підвищення енергоефективності

Останнім часом велика увага приділяється питанням підвищення енергоефективності, зокрема розвитку Закону «Про енергозбереження». Одна з причин того, що вказаний закон повною мірою досі не запрацював, полягає в недосконалості як його самого, підзаконних до нього актів, так і інших нормативних документів у галузі державних закупівель, страхування, банківської справи. На наш погляд, увагу ділового співтовариства зараз має бути сконцентровано саме на вдосконаленні нормативної бази, конкретних пропозиціях державним органам про внесення поправок в документи та прийняття відсутніх актів. У даній статті наводяться й обгрунтовуються деякі ідеї відносно проекту змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів. Найбільшу зацікавленість у цих змінах проявляють державні та муніципальні установи та підприємства, енергосервісні компанії, тощо.

11 липня 20143167 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудиторські фірми та вимоги до них

Правовою основою діяльності енергоаудиторів є Закон України «Про енергозбереження», «Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»,  затверджене наказом № 49 від 12 травня 1997 року зі змінами, внесеними згідно наказу НАЕР №92 від 15.06.2007 та «Положення про порядок організації енергетичних обстежень», затверджене наказом № 27 від 9 квітня 1999 року зі змінами, внесеними наказом НАЕР №92 від 15.06.2007.  Нижче наведені найбільш важливі, на наш погляд, фрагменти з цих нормативних актів.

03 вересня 20125812 переглядів | 0 коментарів

Методологія проведення енергоаудиту

На допомогу працівникам промислових підприємств та підприємств житлово-комунального господарства, що зайняті підвищенням енергоефективності.

29 квітня 20117743 переглядів | 0 коментарів

ПМКЕУ "PATRIOT" отримав два Дипломи на 2-ій спеціалізованій виставці "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Енергосервісна компанія "ПАТРІОТ-НРГ" отримала два дипломи на 2-ій спеціалізованій виставці "Енергоефективність та енергозбереження", яку організувала та проводила Торгово-Промислова Палата України з 20 по 22 квітня 2011 р.

27 квітня 20112255 переглядів | 0 коментарів

Огляд інформації з енергозбереження

В Інтернеті, на російсько- та україномовних сайтах, зустрічається інформація про наступні актуальні напрямки енергозбереження та підвищення енергоефективності.

02 березня 20113282 переглядів | 0 коментарів

Енергетичний паспорт підприємства

«Енергетичний паспорт підприємства»  розроблено з метою проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів суспільного виробництва України та надання практичної допомоги підприємствам у питаннях ефективного використання ПЕР.
(За матеріалами ПМКЕУ)

27 січня 201114099 переглядів | 0 коментарів