Економічне обґрунтування енергозберігаючих заходів

Енергоаудит: Загальні рекомендації (частина І)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

03 березня 20104820 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Опис промислового підприємства і будівель (частина ІІ)

«Опис промислового підприємства і будівель»  входить у звіт з енергоаудиту як опис спостережень енергоаудитора, якими він обґрунтовував свою перевірку і розробляв рекомендації щодо енергозбереження.

02 березня 20104439 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Використання енергетичного аудиту (частина ІІІ)

Закінчивши аналіз передісторії енергоспоживання на об'єкті, енергоаудитор може приступати до здійснення енергоаудиту.

02 березня 20105225 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Рекомендації з енергозбереження (частина IV)

Четвертий розділ звіту містить рекомендації з економії енергії. У загальному сенсі цей розділ – найважливіший у звіті, оскільки обґрунтування дій з енергозбереження – це звичайно головна причина проведення енергоаудиту на об’єкті.

02 березня 20106399 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Перехресна перевірка енергозаощаджень (частина V)

Розрахувавши потенційне енергозбереження для об'єкту дослідження, енергоаудитор повинен ретельно перевірити всі обчислення перед тим, як внести  розрахунки у звіт з дослідження. Повторна перевірка даних необхідна, щоб переконатися, що економія узгоджується із загальним використанням енергії на об'єкті.

02 березня 20103147 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Заощадження первинних і вторинних енергоресурсів (частина VI)

Одна з найважливіших особливостей звіту з енергоаудиту, якою часто нехтують – це відмінність між економією первинної і вторинної енергії.

02 березня 20103106 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Життєздатність проекту (частина VII)

Одне із найчастіших заперечень рекомендаціям енергоаудитора – це те, що рекомендації в запропонованому проекті не врахували інші життєво важливі, але такі, що не стосуються енергозбереження, питання.

02 березня 20102759 переглядів | 0 коментарів

Енергоаудит: Оцінка втрат (VIII)

Обчислення капітальної вартості проекту з енергозбереження – це ключовий момент звіту. Невірно оцінені витрати можуть легко підірвати довіру до звіту в цілому. Зазвичай причина недооцінки витрат викликана не власне недооцінкою витрат, а упущенням загальної вартості компонентів.

02 березня 20103095 переглядів | 0 коментарів

Показники фінансової ефективності енергозберігаючих заходів: Вихідні вартісні показники

Для всебічного аналізу ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи (МЕЗ) необхідний комплекс розрахунків пов’язаних між собою показників, до яких відносяться: очікувана річна економія енергоресурсів в натуральному підрахунку; вихідні вартісні показники; критерії економічної ефективності технічних рішень.

23 січня 20105771 переглядів | 0 коментарів